DYŻURNY OPERATOR OH
ON CALL OPERATOR
M: +48 607 314 176
T: +48 44 635 59 49

Zmiana osoby na stanowisku Prezesa Zarządu

Z dniem 22 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki InfoEngine S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu pana Dariusza Katulskiego.


Rekrutacja

Spółka InfoEngine S.A. prowadzi obecnie postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kariera oraz na stronie internetowej GPW / oferty pracy


Zmiana osoby na stanowisku Prezesa Zarządu

W dniu 27 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki InfoEngine S.A. oddelegowała pana Grzegorza Żarskiego – Członka Rady Nadzorczej InfoEngine S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu InfoEngine S.A. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Powołanie Grzegorza Żarskiego na Prezesa Zarządu to następstwo rezygnacji jaką złożył Przemysław Zaleski, który sprawował tę funkcję od 1 […]