O SPÓŁCE

 

ZARZĄD:

Dariusz Katulski – Prezes Zarządu.

RADA NADZORCZA:

Paweł Ostrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Żarski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Renata Wanat – Członek Rady Nadzorczej