Akcjonariat

100% akcji InfoEngine S.A. należy do Towarowej Giełdy Energii S.A.