DYŻURNY OPERATOR OH
ON CALL OPERATOR
M: +48 607 314 176
T: +48 44 635 59 49

Co nas wyróżnia

Dlaczego warto powierzyć zadania Operatora Handlowego InfoEngine S.A.?

  • Gwarancja niezawodności łączności z OSP – podwójne łącze dostęp przez publiczny Internet, serwery WIRE i zOHee umieszczone w wyspecjalizowanym centrum przetwarzania danych.
  • Operator Handlowy z ubezpieczeniem – w przeciwieństwie do innych ofert na OH jak i tzw. WIRE w chmurze InfoEngine S.A. jako OH przejmuje odpowiedzialność za poprawne wykonanie zgłoszeń do OSP, w tym ryzyko wynikające z błędów, bądź niedokonania zgłoszeń, posiadamy polisę ubezpieczenia na wypadek awarii bądź niewykonania lub nienależytego wykonania zgłoszenia.
  • zOHee – dedykowana aplikacja do przekazywania i odbioru informacji handlowych pomiędzy URB i OR.
  • Doskonale przygotowany i wykwalifikowany zespołu operatorów z dawnego POEE pozwala na szybkie rozwiązywanie problemów klientów (doświadczenie zdobywane od 2006 roku).
  • Nie prowadzimy obrotu spekulacyjnego – zgodnie z naszą strategią nie zawieramy aktywnych pozycji na rynku energii. Gwarantujemy zachowanie poufności informacji przekazywanych przez klientów.