DYŻURNY OPERATOR OH
ON CALL OPERATOR
M: +48 607 314 176
T: +48 44 635 59 49

InfoEngine OR

Jesteśmy największym w Polsce Operatorem Rynku z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem.

Obsługujemy ponad 25 podmiotów aktywnych na polskim i międzynarodowym rynku energii, a ich liczba cały czas rośnie. Wśród naszych klientów są zarówno przedsiębiorstwa obrotu energią, energochłonni odbiorcy przemysłowi, producenci energii jak również zagraniczne banki inwestycyjne.

mapa3

 

 

Na usługę Operatora Rynku składają się:

  • pełnienie funkcji Operatora Rynku typu Operator Handlowy (OH) na rynku energii,
  • pełnienia funkcji Operatora Rynku typu Operator Pomiarów (OP) na rynku energii,
  • pełnienie funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe (POB) na rynku energii.

Funkcją Operatora Handlowego jest dysponowanie Jednostkami Grafikowymi Uczestników Rynku Bilansującego (URB), polegające na przekazywaniu do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), poprzez specjalistyczny system WIRE, informacji dotyczących zawartych Umów Sprzedaży Energii (ZUSE), danych z fizycznych punktów pomiarowych (DGPP), a także Grafików Wymiany Międzysystemowej (ZGWM) do OSP. Funkcja Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie polega na zgłaszaniu do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej na jednostkę grafikową uczestnika rynku bilansującego pełniącego funkcję POB oraz rozliczaniu niezbilansowania czyli różnic pomiędzy rzeczywistym zużyciem lub produkcją energii elektrycznej, a zgłoszonymi do OSP grafikami handlowymi.

Podmiot, który ma podpisaną umowę z POB nie musi mieć umowy z Operatorem Systemu Przesyłowego, aby móc aktywnie uczestniczyć w rynku energii elektrycznej.