DYŻURNY OPERATOR OH
ON CALL OPERATOR
M: +48 607 314 176
T: +48 44 635 59 49

Kto może zostać klientem

Klienci usługi OH

Naszym klientem może zostać każdy Uczestnik Rynku Bilansującego (URB), który ma podpisaną umowę z OSP o świadczenie usług przesyłowych, a także podmioty planujące wejść na rynek energii. Współpraca z nami oparta jest o standardową umowę, w której zawarte są wszelkie relacje między URB i OH. Po jej zawarciu wystarczy złożyć w PSEOperator SA oświadczenie o umocowaniu InfoEngine SA jako Operatora Rynku.

Klienci usługi POB

Usługa ta jest kierowana do odbiorców przemysłowych i wytwórców energii, którzy nie mają podpisanej umowy przesyłowej z Operatorem Systemu Przesyłowego. Współpraca z nami oparta jest o standardową umowę, w której zawarte są wszelkie relacje między klientem i POB. Zaraz po jej podpisaniu uczestnik rynku energii może przekazywać POB umowy sprzedaży energii do zgłoszenia do OSP do realizacji. Co miesiąc POB wystawia fakturę za usługę i rzeczywistą energię niezbilansowania.