DYŻURNY OPERATOR OH
ON CALL OPERATOR
M: +48 607 314 176
T: +48 44 635 59 49

Oferta dla przemysłu i instytucji publicznych

Naszym celem jest zmniejszanie kosztów zużycia mediów w przedsiębiorstwie poprzez optymalizację procesów ich pozyskiwania i zwiększanie efektywności ich wykorzystania.

Oferujemy kompleksowy zakres usług i rozwiązań w zakresie doradztwa energetycznego i zaopatrzenia w energię elektryczną dla przemysłu i instytucji publicznych (gmin, miast i ich zakładów podległych) zgodnie z ustawą Prawo o zamówieniach publicznych.

Nasze usługi doradcze składają się z następujących działań:

  • Analiza kosztów za usługę energetyczną,
  • Audyt elektroenergetyczny,
  • Audyt energetyczny,
  • Określenie optymalnego portfela zakupu usługi energetycznej,
  • Zakup/sprzedaż energii, doradztwo w zakupach i organizowanie przetargów na zakup energii, gazu,
  • Optymalizacja kosztów usługi dystrybucji,
  • Określenie działań na rzecz efektywności energetycznej (Białe Certyfikaty) i usługowe wsparcie przedsiębiorstw w zakresie ich  pozyskiwania,
  • Organizacja Grupy Zakupowej,
  • Organizacja Grupy Bilansującej.